Powszechny Spis Rolny 2020.
Dane wynikowe w przekrojach powiatów

Konferencja - Powszechny Spis Rolny 2020. Dane wynikowe w przekrojach powiatów

 

Konferencja odbędzie się 26 października 2021 r. o godzinie 12.00

 

Powszechny Spis Rolny, przeprowadzony na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r., był drugim przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Szeroki zakres informacji uzyskanych w badaniu pozwoli na dokonanie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Z uwagi na istotne powiązania rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki, dane ze spisu wykorzystane zostaną również do  ogólnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Analiza danych umożliwi władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Ponadto wyniki spisu stanową podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

Celem konferencji jest omówienie pierwszej tury danych wynikowych PSR 2020 udostępnionych do poziomu powiatów w Banku Danych Lokalnych (BDL).

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

Program:

12:00-12:10 Rozpoczęcie konferencji

12:10-12:30 Kierunki zmian w polskim rolnictwie – wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020). Poinformowanie o udostępnieniu I tury danych wstępnych z PSR 2020 w Banku Danych Lokalnych (BDL) na stronie internetowej GUS.

 – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Artur Łączyński

12.30-12.50 Przedstawienie zakresu wyników PSR 2020 dostępnych w BDL według podziału administracyjnego do powiatów oraz według podziału statystycznego do podregionów.

– Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Artur Łączyński

12:50-13.20 Panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi

13.20-13:30 Podsumowanie konferencji

Goście zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym:

Artur Łączyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa

prof. dr hab. Marian Podstawka, Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie

dr Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Konferencja transmitowana będzie na kanale GUS na YouTube (link: https://youtu.be/SWHReEPwslA )