Zapraszamy

na Webinarium

Rolnictwo dziś. Wyniki wstępne

Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Zapraszamy do udziału w webinarium

„Rolnictwo dziś. Wyniki wstępne Powszechnego Spisu Rolnego 2020”

 

31 marca 2021 r.  o godzinie 12:00

 

Program:

12:00-12:10 Rozpoczęcie webinarium

12:10-12:20 Podsumowanie PSR 2020 i prezentacja wyników wstępnych
                  – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut

12:20-12:40 Metodyka PSR 2020
                  – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Artur Łączyński

12:40-13:40 Panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi

13:40-14:00 Podsumowanie webinarium