23.09.2020 10:15

Spotkanie dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszki Szlubowskiej z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita - wojewódzki komisarz spisowy i dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska - zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, rozmawiali o organizacji i przebiegu Powszechnego Spisu Rolnego. Obie strony zgodziły się, że jest to najważniejsze badanie rolnictwa w województwie małopolskim, jak i w całej Polsce. Podczas spotkania wspomniano też, że w okresie pandemii koronawirusa podstawową formą realizacji przedsięwzięcia jest samospis internetowy. Za ważny uznano fakt, że dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i tworzenia nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

09.09.2020 16:03

Powszechny Spis Rolny - PSR 2020

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

W spisie  nie będziemy pytali o:

 • majątek rolników - podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne.  Pytamy o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość).
 • zarobki rolników, czy wartości przychodów – zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. 
 • sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty - tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych. Oczekujemy jedynie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej.

W ramach prac spisowych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.

List zawiera najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który służy odbiorcom do logowania do aplikacji spisowej.

Uruchomiliśmy również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

 

Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzany następującymi podstawowymi metodami:

 • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych – (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • samospis przez telefon - dzwoniąc na infolinię spisową

oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rachmistrzów tj.

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego;
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne.

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Jednostkami powołanymi do realizacji prac spisowych są: Centralne Biuro Spisowe, wojewódzkie biura spisowe i gminne biura spisowe., które m.in.: mają zapewniać stanowiska do dokonania spisu, organizowały nabory na rachmistrzów i brały udział w szkoleniach rachmistrzów/egzaminach i przygotowaniu do wykonywania czynności spisowych oraz współdziałały w popularyzacji spisu rolnego.

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07 .08.2018). Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że wszystkie dane osobowe i dane o gospodarstwie rolnym są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

Wszelkie informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na bieżąco publikujemy na stronie spisrolny.gov.pl. Zachęcamy do odwiedzania strony spisu rolnego. 

03.07.2020 13:04

Konkurs plastyczny dla dzieci w GUS

Z wielką radością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pn. „Spis rolny oczami dzieci”, który został zorganizowany przez Główny Urząd Statystyczny i trwał od 5 maja do 10 sierpnia 2020 r.

Celem konkursu było rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu oraz poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i spisu rolnego.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym dowodzi niemalże 90 przesłanych prac. Ich autorzy poprzez udział w Konkursie, aktywnie włączyli się w promowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Duża ilość prac przesłanych do oceny nie ułatwiła zadania członkom Komisji Konkursowej. Wybór nie był łatwy, ale udało się. Wyniki prezentują się następująco:

PRZEDZIAŁ WIEKOWY DO 6 LAT

I miejsce ex aequo:

 • Ava Ostojić (Urząd Statystyczny w Katowicach)
 • Hanna Stanecka (Główny Urząd Statystyczny)

II miejsce:  

 • Antonina Budzyńska (Urząd Statystyczny w Lublinie)

III miejsce ex aequo:

 • Dominik Kukułowicz (Urząd Statystyczny w Lublinie)
 • Kamila Zielińska (Urząd Statystyczny w Kielcach)

I wyróżnienie ex aequo:

 • Wojciech Guźniczak (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
 • Hubert Skalski  (Urząd Statystyczny w Krakowie)
 • Franciszek Suplicki  (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
 • Agnieszka Adamowicz (Zakład Wydawnictw Statystycznych)

II wyróżnienie:

 • Arkadiusz Wołkowicz (Urząd Statystyczny w Białymstoku)

 III wyróżnienie:

 • Gustaw Ciecieląg (Główny Urząd Statystyczny)

PRZEDZIAŁ WIEKOWY 7-10 LAT

I miejsce:

 • Maja Pucek (Urząd Statystyczny w Katowicach)

 II miejsce ex aequo:

 • Laura Czeczko (Główny Urząd Statystyczny)
 • Florentyna Franków (Urząd Statystyczny w Opolu)

III miejsce ex aequo:

 • Zuzanna Masternak (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
 • Łukasz Witkowicz (Urząd Statystyczny w Katowicach)

I wyróżnienie ex aequo:

 • Matylda Kusztal (Główny Urząd Statystyczny)
 • Bartosz Salwa (Główny Urząd Statystyczny)
 • Julia Śmigielska (Urząd Statystyczny w Lublinie)

II wyróżnienie ex aequo:

 • Diana Czeczko (Główny Urząd Statystyczny)
 • Zuzanna Warchoł (Urząd Statystyczny w Warszawie)

III wyróżnienie ex aequo:

 • Anna Zeiske (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
 • Anastazja Ostojić (Urząd Statystyczny w Katowicach)
 • Wojciech Lipnicki (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)

PRZEDZIAŁ WIEKOWY 11-14 LAT

I miejsce: 

 • Amelia Kopyto (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)

II miejsce ex aequo:

 • Bartłomiej Gruszczyński (Centrum Informatyki Statystycznej Radom)
 • Piotr Zawal (Urząd Statystyczny w Poznaniu)

III miejsce ex aequo:

 • Agnieszka Warno (Główny Urząd Statystyczny)
 • Weronika Opalińska (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
 • Oliwia Drop  (Urząd Statystyczny w Gdańsku)

I wyróżnienie:

 • Maja Piasecka (Urząd Statystyczny w Katowicach)

II wyróżnienie:

 • Kacper Gruszczyński (Centrum Informatyki Statystycznej Radom)

III wyróżnienie:

 • Amelia Koprowicz (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)

PRZEDZIAŁ WIEKOWY 15-17 LAT

I miejsce:

 • Julia Gawlica (Urząd Statystyczny w Katowicach)

II miejsce:

 • Dorota Kuźnik (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)

III miejsce:

 • Dominika Konieczny (Urząd Statystyczny w Szczecinie)

I wyróżnienie:

 • Agata Wożniakiewicz (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)

II wyróżnienie: 

 • Kaja Kubasik (Urząd Statystyczny w Poznaniu)

III wyróżnienie:

 • Aleksandra Więckowska (Główny Urząd Statystyczny)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Załączniki: 

 

Leaureaci: 

01.07.2020 12:29

US w Lublinie promuje PSR 2020

1 lipca odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie w sprawie promocji PSR z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie, który reprezentował Zastępca Dyrektora Marek Wojciechowski oraz z Lubelską Izbą Rolniczą w osobie Prezesa Gustawa Jędrejka. Trzy instytucje nawiązały współpracę.

10.06.2020 12:28

Promocja PSR 2020 w woj. Opolskim

9-10 czerwca 2020 r. w formie wideokonferencji zorganizowano spotkanie o spisie rolnym dla członków Gminnych Biur Spisowych z woj. opolskiego. 25 czerwca przedstawiciele US w Opolu wzięli udział w spotkaniu zarządu Izby Rolniczej oraz Związku Śląskich Rolników. 29 czerwca 2020 r. przedstawiciele US Opole przekazali informacje o PSR Inspektorom Weterynarii.

22.06.2020 12:20

Szkolenia wewnętrzne ze spisu rolnego

Od 22 czerwca  do 3 lipca br. w GUS trwa cykl szkoleń centralnych pt. „Metodologia i organizacja PSR 2020". Szkolenia są skierowane do pracowników statystyki publicznej, którzy w spisie rolnym będą pełnili funkcje: trenerów merytoryczno-organizacyjnych, dyspozytorów centralnych i wojewódzkich, konsultantów infolinii spisowej. Ze względu na stan epidemii szkolenia odbywają się w formie zdalnej.

02.07.2020 16:49

Dzień statystyki Europejskiej

Z okazji święta statystyki w GUS gościła młodzież ze SP nr 355 z Białołęki, która poznała 100-letnią historią GUS, dowiedziała czym jest statystyka publiczna, gdzie można się z nią spotkać. Część zajęć poświęcona była tematyce spisów powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem PSR 2020 i NSP 2021.

05.02.2020 16:01

Spotkania z młodzieżą z małopolski

Ponad 900 uczniów z województwa małopolskiego odwiedziło GUS. Uczniowie poznali historię GUS i spisów powszechnych. Wiele uwagi poświecono PSR 2020. Temat spotkał się z zainteresowaniem uczniów, często pochodzą bowiem z terenów wiejskich i w spisie uczestniczyć będą ich rodzice lub dziadkowie.

 

19.06.2019 17:01

Wystawa w sejmie PSR 2020 i NSP 2021

W czerwcu 2019 r. w związku z nadchodzącymi spisami PSR 2020 i NSP 2021, GUS zorganizował w sejmie wystawę na temat historii spisów. W ramach promocji tych ważnych wydarzeń, szczególną uwagę zwiedzających zwracano PSR 2020. Mamy nadzieję, że udało nam się pozyskać nowych jego ambasadorów!

05.02.2020 16:00

IV edycja Olimpiady Statystycznej

Za nami IV edycja Olimpiady Statystycznej, do której zgłosiło się ponad 3 500 uczniów z 338 szkół ponadpodstawowych. W tej edycji Olimpiady poza zadaniami ściśle statystycznymi pojawiły się pytania o PSR 2020. Udzielenie odpowiedzi nie sprawiło młodzieży najmniejszych trudności.