Konkurs plastyczny dla dzieci w GUS

W GUS trwa konkurs na rysunki związane ze spisem rolnym. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac wykonanych dowolną techniką w formacie A3 lub A4 przez dzieci pracowników urzędu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki, a nadesłane prace będą promowały spis rolny.