Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników.

Konferencja online z prezentacją raportu z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.  

Podczas konferencji zostały przedstawione dwie ważne publikacje:

W czasie konferencji odbył się także panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi, ekspertami w zakresie rolnictwa i wsi.

Powszechny Spis Rolny, przeprowadzony na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r., był drugim przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Szeroki zakres informacji uzyskanych w badaniu pozwoli na dokonanie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Z uwagi na istotne powiązania rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki, dane ze spisu wykorzystane zostaną również do  ogólnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Analiza danych umożliwi władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Ponadto wyniki spisu stanową podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

Program:

12:00-12:10 Rozpoczęcie konferencji

12:10-12:30  Prezentacja wstępnych wyników PSR 2020 – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut

12:30-12:50 Prezentacja metodologii i organizacji badania PSR 2020 – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Artur Łączyński

12:50-14:00 Panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi

14:00-14:20 Podsumowanie konferencji

 

Goście zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym:

prof. dr hab. Marek Kłodziński – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

mgr inż. Zbigniew Kaszuba, rolnik, rzeczoznawca centralny GUS, prezes oraz członek wielu stowarzyszeń oraz federacji producentów zbóż

prof. dr hab. Marian Podstawka, Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie

mgr. inż. Mirosław Borowski, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

prof. dr hab. Walenty Poczta, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Jerzy Kopiński, kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

mgr inż. Wanda Klepacka, z-ca dyrektora Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

mgr inż. Juliusz Młodecki, rzeczoznawca centralny GUS, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

 

Transmisja konferencji dostępna jest na kanale GUS pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=qFaqlfShpzE