Spotkanie dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszki Szlubowskiej z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita - wojewódzki komisarz spisowy i dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska - zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, rozmawiali o organizacji i przebiegu Powszechnego Spisu Rolnego. Obie strony zgodziły się, że jest to najważniejsze badanie rolnictwa w województwie małopolskim, jak i w całej Polsce. Podczas spotkania wspomniano też, że w okresie pandemii koronawirusa podstawową formą realizacji przedsięwzięcia jest samospis internetowy. Za ważny uznano fakt, że dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i tworzenia nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.