Rolnictwo dziś. Wyniki wstępne Powszechnego Spisu Rolnego 2020

31 marca 2021 r.  o godzinie 12:00 odbyło się Webinarium poświęcone wynikom Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

Program:

12:00-12:10 Rozpoczęcie webinarium

12:10-12:20 Podsumowanie PSR 2020 i prezentacja wyników wstępnych
– Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut

12:20-12:40 Metodyka PSR 2020
– Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Artur Łączyński

12:40-13:40 Panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi

13:40-14:00 Podsumowanie webinarium

 

Media