Platforma e-learningowa

Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 i będzie trwał do 30 listopada br. 8 lipca został zakończony nabór na rachmistrzów spisowych, a egzaminy dla kandydatów będą odbywały się w terminie od 3 sierpnia do 13 września 2020.

W związku z pandemią COVID-19 pod adresem e-learning.spis.gov.pl została uruchomiona platforma e-learningowa dla przyszłych rachmistrzów. Egzamin na rachmistrza będzie dostępny w formie on-line. Już teraz można zapoznać się z Ustawą o Spisie Rolnym 2020 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących PSR 2020. Platforma e-learningowa będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne materiały szkoleniowe.

Na stronie dostępny jest test szkoleniowy dla kandydatów na rachmistrzów spisowych, który ma na celu weryfikację zdobytej wiedzy. Jego wynik nie będzie zapisany. Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami.

W zakładce „Egzamin” na platformie widnieją zasady jego realizacji. Informacja o dokładnej dacie egzaminu zostanie przesłana kandydatom na podany podczas rejestracji adres e-mail. Kandydat otrzyma również dane do logowania na platformę.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony PSR 2020 (spisrolny.gov.pl) w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o jego organizacji, bezpieczeństwie danych, a także jego promocji w mediach.