Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

27 sierpnia 2020 r. Prezydent podpisała nowelizację ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie.W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

W celu redukcji obciążenia respondentów i eliminacji redundancji danych w spisie zostaną wykorzystane ponadto, w możliwie najszerszym zakresie, źródła administracyjne (załącznik nr 3 do ustawy o PSR). Dane administracyjne posłużą do budowy wykazu gospodarstw rolnych, zastępowania danych statystycznych oraz kontroli i analizy wyników spisu.

Nowa ustawa o powszechnym spisie rolnym obowiązuje od 28 sierpnia 2020 r.

Z ustawą można zapoznać się na tutaj.