Wyniki końcowe Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 został przeprowadzony na terenie całego kraju w dn. 1 września – 30 listopada 2020 r. Jest to największe badanie struktury gospodarstw rolnych, realizowane przez Główny Urząd Statystyczny co 10  lat, pozwalające na statystyczną obserwację zmian zachodzących w polskim rolnictwie i kształtowanie polityki rolnej oraz na wypełnienie międzynarodowych zobowiązań informacyjnych. Powszechne Spisy Rolne dostarczają obfitego materiału analitycznego umożliwiającego nie tylko ocenę sytuacji gospodarstw rolnych, ale również związanych z nimi gospodarstw domowych. Jednym z głównych celów przeprowadzenia spisu rolnego jest aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i w efekcie opracowanie operatów do statystycznych badań rolnych przeprowadzanych pomiędzy spisami.

 

Zachęcamy wszystkich zajmujących się zawodowo rolnictwem jak i innych użytkowników danych statystycznych do zapoznania się z wynikami PSR 2020 w poszczególnych województwach:

 1. Województwo dolnośląskie (US Wrocław) 
 2. Województwo kujawsko-pomorskie (US Bydgoszcz)
 3. Województwo lubelskie (US Lublin) 
 4. Województwo lubuskie (US Zielona Góra)
 5. Województwo łódzkie (US Łódź)
 6. Województwo małopolskie (US Kraków)
 7. Województwo mazowieckie (US Warszawa)
 8. Województwo opolskie (US Opole)
 9. Województwo podkarpackie (US Rzeszów)
 10. Województwo podlaskie (US Białystok)
 11. Województwo pomorskie (US Gdańsk)
 12. Województwo śląskie (US Katowice)
 13. Województwo świętokrzyskie (US Kielce)
 14. Województwo warmińsko- mazurskie (US Olsztyn)
 15. Województwo wielkopolskie (US Poznań)
 16. Województwo zachodniopomorskie (US Szczecin)