Powszechny Spis Rolny 2020 został przeprowadzony na terenie całego kraju w dn. 1 września – 30 listopada 2020 r. Jest to największe badanie struktury gospodarstw rolnych, realizowane przez Główny Urząd Statystyczny co 10  lat, pozwalające na statystyczną obserwację zmian zachodzących w polskim rolnictwie i kształtowanie polityki rolnej oraz na wypełnienie…
Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1,3 mln i zmniejszyła się o blisko 13% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010).
Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) - PDF
8 lutego 2021 r. zakończyła się Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Celem przedsięwzięcia było promowanie formuły samospisu internetowego.  Kanał ten był popularyzowany nie tylko jako obowiązkowy, ale przede wszystkim jako najbardziej dogodny dla rolników objętych badaniem pod względem dostępności w wybranym czasie i miejscu. W ramach Loterii odbyły się trzy…
Zakończyliśmy Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu! W Konkursie wzięło udział blisko 1 100 gmin z całej Polski. Lista 96 Laureatów dostępna jest na stronie konkursu https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020 . Komitety Konkursowe w każdym województwie są na etapie wręczania nagród, o szczegółach możesz przeczytać…
Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji! Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie…
Od 9 listopada br. wprowadzamy ważną zmianę dla osób, które dokonują samospisu - skracamy czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni. Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza…
Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 25 listopada 2020 r. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody.  Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.
Od 16 września do 30 listopada rachmistrzowie spisowi realizują wywiady telefoniczne. Rachmistrz może dzwonić z numerów 22 279 99 99 lub 22 666 66 62. Jednocześnie, aby usprawnić przebieg spisu i wesprzeć Państwa w wypełnieniu obowiązku spisowego, w poszczególnych województwach rachmistrzowie kontaktują się z Państwem również z numerów telefonów znajdujących się…
Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument. W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić: na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 w aplikacji dostępnej TUTAJ Powszechny Spis…
Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje…
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania. Informacja o możliwości realizacji…
Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień. Powszechny Spis Rolny będzie…
 Wejdź na stronę aplikacji: Następnie zaznacz czy prowadzisz gospodarstwo indywidualne (osoba fizyczna) czy firmę lub organizację (osoba  prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej). Jeśli jesteś osobą fizyczną i prowadzisz gospodarstwo indywidualne będziesz mógł zalogować się na trzy sposoby: Poprzez wpisanie numeru PESEL i numeru gospodarstwa (numer gospodarstwa znajdziesz w…
Zapraszam na specjalny briefing prasowy z udziałem prezesa GUS dra Dominika Rozkruta. Tematem spotkania będzie PKB w drugim kwartale 2020 roku oraz inauguracja Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Briefing odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia br. o godz. 10:00 w sali 149 (I piętro) w siedzibie GUS  z zachowaniem odpowiednich środków…
List Prezesa GUS trafił już do rolników! W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych…
27 sierpnia 2020 r. Prezydent podpisała nowelizację ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie.W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne,…
13.07.2020 14:27

Platforma e-learningowa

Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 i będzie trwał do 30 listopada br. 8 lipca został zakończony nabór na rachmistrzów spisowych, a egzaminy dla kandydatów będą odbywały się w terminie od 3 sierpnia do 13 września 2020. W związku z pandemią COVID-19 pod adresem e-learning.spis.gov.pl została uruchomiona platforma…